| سید مهدی سیدی | 

هرکس که در درون خود مبعوث شود، برای دنیای بیرون، پیامبر خواهد بود؛ و «خمینی» از درونش مبعوث شد تا پیامبریِ ما واماندگانِ دنیای مدرن را به دوش بکشد.

«سید علی» فرمود خمینی ثابت کرد نزدیک شدن به مرزهای «عصمت» محال نیست؛ و همین است که مراجع صاحب سلوک فرموده اند در سال های معاشرت با خمینی یک منکر از او سراع نداریم.

ما مردمان زمینی در تاریخ نوین، یکبار – فقط یکبار – دیدیم که مردی با ردای سیاست و دیانت، وقتی که از هواپیمای «نوفل لوشاتو» پایین آمد یک و نیم میلیون نفر به استقبالش شتافتند و آنگاه که از دنیا رفت یازده میلیون نفر تا «گلزار شهدا» بدرقه اش کردند، و کیست جز مردان راستین خدا که وقتی تن به سیاست می دهند چنین شتابان محبوب قلوب شوند که «سیجعل لهم الرحمن وُدا».

«خمینی کبیر» از تبار پیامبران و دیار مبعوث شدگان بود، نه آنکه بر او وحی شده یا فرشته ای بر قلبش نازل شده باشد، همین که «پیامبر خاتم» را صادقانه باور کرده و بر طریق اسلام راه پیموده است، کافی است که «روح الله» شود و به دم مسیحایی نائل آید که: «یا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم».

«امام خمینی؛ نه فقط شهر و قلب ما را زنده کرده که تاریخ را حیات بخشیده و هزاره جدید را تکان داده است.

خمینی، تاریخ و مکان و نفوس را فتح کرده است که «انا فتحنا لک فتحا مبینا»؛ و اینچنین است که امروز، «حواریون خمینی» در جای جای دنیا، برای عدالت می جنگند و قلب های پرحرارت خود را آماج تیرهای فتنه و دشنه استکبار ساخته اند.

«عشق بازی» با نام خمینی، «جانبازی الله» را به دنبال خواهد داشت؛ پس ای حزب الله! بتازید و آوازه خمینی را به تاریک ترین زاویه قلب های مرده بتابانید و کلمه خدا را اعتلا دهید؛ و «کلمه الله هی العلیا و الله عزیز حکیم».

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید